disclaimer

De Dorpsraad Ugchelen, Ugchelens Belang en Ugchelen Plaza zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van deze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden de Dorpsraad Ugchelen, Ugchelens Belang en Ugchelen Plaza geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van de Dorpsraad Ugchelen, Ugchelens Belang en Ugchelen Plaza kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. De Dorpsraad Ugchelen, Ugchelens Belang en Ugchelen Plaza zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt de Dorpsraad Ugchelen, Ugchelens Belang en Ugchelen Plaza zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.