Dorpsraad

De vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft als doelstelling het minimaal in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de kwaliteit van het leef- en woonklimaat in het “dorp” Ugchelen: fysiek, sociaal en cultureel.

Met de dorpsraad is het gemeentebestuur van mening dat dit doel het beste kan worden bereikt door de belangen  van de inwoners van Ugchelen, als dorpsgemeenschap,  daartoe optimaal te laten behartigen door die dorpsraad.

De Dorpsraad fungeert als klankbord voor de gemeente en verzorgt de inspraak namens de Ugchelense gemeenschap naar de gemeente. Weten wat er in Ugchelen leeft; het vormt de basis van een doelmatig en rechtmatig functioneren van de Dorpsraad. De Dorpsraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies om de geformuleerde doelstelling te bereiken.

De Dorpsraad stelt zich niet op als belangenbehartiger van individuen. Wel worden individuele bewoners op verzoek geadviseerd door de Dorpsraad. Een goede, open communicatie met bewoners van en instellingen en bedrijven in Ugchelen is hiertoe een voorwaarde.

Deze contacten krijgen vorm in onder andere het instellen van een dorpsmeldpunt en algemene,  bijzondere en/ of  informatieve  (leden)bijeenkomsten.

Sinds 1 juli 2017 is er geen fysiek Dorpsmeldpunt meer in het dorpshuis Ugchelens Belang. U kunt uw melding zowel telefonisch als schriftelijk doorgeven aan de secretaris van de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 5428066 of per E-mail info@dorpsraadugchelen.nl. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website.

De dorpsraad is een vereniging waar u gratis lid van kunt worden. Door uw steun vergaart de dorpsraad meer draagvlak.

Meer informatie vindt u op de website van de Dorpsraad.