Groen, Welzijn en Speelvelden

De werkvelden van deze commissie zijn:

  • onderhoud / beheer / aanleg openbaar groenvoorziening
  • “groene” natuur / bos / plantsoen / bomen
  • honden uitlaatplaatsen
  • speelvelden en speeltoestellen / bankjes
  • kunst en cultuur
  • sociale en welzijnsonderwerpen
  • sociale veiligheid
  • jeugd en ouderen belangen / voorzieningen

Vanuit de dorpsraad hebben zitting in deze commissie Arie van Diemen en Wilma Pothoven.