Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

De werkvelden van deze commissie zijn:

  • bestemmingsplannen
  • bouwplannen / bouwprojecten
  • volkshuisvesting
  • verkeersbeleid
  • verkeersmaatregelen
  • verkeersveiligheid
  • parkeeroverlast
  • inrichting openbare ruimten (excl speelvelden / groenstroken / bos / plantsoen etc)

Vanuit de dorpsraad hebben zitting in deze commissie André van den Heuvel, Harry Vos en Jan Roders.