Water en Milieu

De werkvelden van deze commissie zijn:

  • beken en sprengen en “waterkunstwerken”
  • grondwaterproblematiek
  • grondwatervervuiling
  • bodemvervuiling
  • geluidshinder
  • zwerfvuil / afvalstoffen

Vanuit de dorpsraad is Harry Vos contactpersoon.