Dorpsmeldpunt

 • Openingstijden: elke dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur.
 • Het DMP wordt gehouden in dorpshuis “Ugchelens Belang” (UB), Bogaardslaan 81.
 • De wijkagent Petra van Doorn is van 18.30 tot 19.30 uur  aanwezig in UB, of, als zij is verhinderd, een vertegenwoordiger van de politie. Zij stelt uw melding over Ugchelse onregelmatigheden zeer op prijs.
  U kunt haar telefonisch bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900 – 8844.
 • Het meldpunt is telefonisch te bereiken via (055) – 541 98 08
  (Het antwoordapparaat wordt alleen tijdens de openingstijden afgeluisterd).
 • In de hal van het dorpshuis hangt een brievenbus voor DMP en Dorpsraad.
 • U kunt uw melding ook via de e-mail doen: dorpsraadugchelen@hetnet.nl
 • Op het DMP kunt u terecht met al uw vragen, suggesties en opmerkingen over de leefbaarheid in Ugchelen. Over de inrichtingen van openbare ruimtes, verkeersveiligheid, groenaanleg en zaken die meerdere bewoners aangaan kunt u bij het DMP een luisterend oor vinden.
 • Zaken die u ook via de Buitenlijn van de gemeente kunt melden worden niet door het DMP in behandeling genomen.
 • Uitleg over de handhaving van wet- en regelgeving bij een bouwvergunning door de gemeente vindt u hier.
 • Voor burenruzies kunt u terecht bij het bureau Buurtbemiddeling. Klik hier voor nadere informatie.
 • Via een aanmelden via burgernet.nl kunt u meewerken aan het Apeldoornse netwerk voor veiligheid en leefbaarheid in de eigen wijk. U leest er alles over op de website www.burgernet.nl