Bestuur en taakverdeling

Het bestuur bestaat uit de volgende 6 personen:

  1. Harry Vos (voorzitter)
  2. Bert Veeneman (penningmeester)
  3. Wilma Pothoven  (secretaris)
  4. Arie van Diemen
  5. André van den Heuvel
  6. Jan Roders

Mirjam de Vries notuleert alle bestuursvergaderingen, ze is geen lid van het bestuur
Harry Vos verzorgt de teksten voor De Bron.
Wilma Pothoven verzorgt de ledenadministratie en de website.

Daarnaast krijgt de dorpsraad advies en ondersteuning van de volgende Commissies:

Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Commissie Water en Milieu

Commissie Groen, Welzijn en Speelvelden

Commissie Dorpsprijs Ugchelen

Commissie Buurtvertegenwoordigers