Deskundigheid gezocht

De dorpsraad is op zoek naar deskundigheid onder de inwoners van  Ugchelen. Steeds vaker wordt het bestuur geconfronteerd met zaken waar specifieke deskundigheid voor nodig is. Bent u specifiek deskundig op gebied van milieu, groen, verkeer, mobiliteit, sport, cultuur, welzijn, kunst of anderszins en bent u bereid om deze kennis voor Ugchelen met de dorpsraad te delen?
Meldt u aan via dit formulier.

Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de Dorpsraad in de hal van het dorpshuis Ugchelens Belang of opsturen naar postbus 3138, 7339 ZG Ugchelen