Lidmaatschap

Elke inwoner van het werkgebied van de dorpsraad Ugchelen kan lid worden van de dorpsraad. Het lidmaatschap is gratis. Leden hebben stemrecht op de algemene vergadering en krijgen de uitnodiging voor deze vergadering thuisgestuurd.

In het documentenarchief vindt u het inschrijfformulier voor nieuwe leden. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. Levert u dan dit formulier ingevuld en ondertekend in bij het dorpsmeldpunt of bij uw buurtvertegenwoordiger.

Per post kan natuurlijk ook:

Dorpsraad Ugchelen
Postbus 3138
7339 ZG Ugchelen