Over Ugchelen

Ugchelen, dorp in de stad.

Ugchelen, ongeveer 2700 woningen en ruim 7000 inwoners. De Veluwe als “achtertuin” en het centrum van Apeldoorn vlakbij.

Dit ideaal gelegen dorp ten zuidwesten van Apeldoorn heeft nog alle kenmerken van een dorp: veel vrijstaande woningen, beken en sprengen met bijbehorende (water)molens en raderen, royale groenvoorzieningen, grindbermen en kenmerkende lintbebouwing.

Een dorp met een dorpshuis, een dorpsraad, een dorpsprijs, een eigen volkslied en een rijk verenigingsleven; met een eigen karakter en identiteit.

Een dorp waarin door inwoners gezamenlijk wordt getracht dat karakter te behouden en de problemen zelf op te lossen.

Een evenementenkalender die het gehele jaar goed gevuld is.

Deze website laat u kennis maken met een aantal belangrijke “dragers” van dit bijzondere “dorp”, te weten de vereniging Dorpsraad, de vereniging Ugchelens Belang en de winkeliersvereniging Ugchelen Plaza.

Daarnaast wordt u verwezen via een aantal ”links” naar specifieke, uitgebreidere en alle andere informatie over Ugchelen.

De link www.Ugchelen.org zal bijna op al uw vragen een antwoord geven.

Wij wensen u veel plezier en succes bij uw digitale zoektocht in en over Ugchelen.

Uw reacties op deze website worden op prijs gesteld.