Bestuur

 

Doelstelling van de vereniging

De doelstelling die wij als vereniging al 100 jaar uitdragen is bij te dragen aan een goed sociaal saamhorigheidsgevoel in ons dorp. De vereniging wil zich inzetten voor alle inwoners van Ugchelen, jong en oud, om het dorp leefbaar en gezellig te houden waar het aangenaam verblijven is. Wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen in nauwe samenwerking met Ugchelen Plaza en de Dorpsraad Ugchelen. Ook met de andere verenigingen op sportief of cultureel gebied onderhouden wij goede contacten alsmede met de kerken en de brandweer in ons dorp.

De doelstelling van de vereniging zoals deze is opgenomen in onze statuten luidt officieel:
“De vereniging Ugchelens Belang bemoeit zich met geen enkele richting van godsdienst en staatkunde en stelt zich alleen ten doel de maatschappelijke en zedelijke belangen van Ugchelen te bevorderen”.

Lidmaatschap

Wilt u lid worden van onze vereniging, dan is dat mogelijk. U vindt het formulier bij de link boven aan dit bericht. Met uw lidmaatschap van de Vereniging Ugchelens Belang draagt u o.a. bij aan de volgende activiteiten:

  • Nieuwjaarsreceptie
  • Vogelschieten
  • Koningsdag
  • Zomerfeest
  • Eieren zoeken
  • Dodenherdenking
  • Oliebollenactie
  • Ouderensoos
  • Het beschikbaar stellen van de faciliteiten van ons Dorpshuis aan de Bogaardslaan (zalen verhuur, recepties etc.)

Aanmeldingsformulier

Bestuurssamenstelling Vereniging Ugchelens Belang
Functie Naam
voorzitter  Stanny Schapendonk
secretaris  vacant / nu gedeelde taak
penningmeester Jos Arendse
lid Monique Nijhof
lid Joan van Buren
lid Frank Sinnema
lid  
lid  
ledenadministratie Harry Blom