Commissies

Vereniging Ugchelens Belang heeft verschillende commissie.

JUB, jeugdcommissie Ugchelens Belang. Zij organiseren diverse activiteiten voor de basisschool jeugd.

Activiteiten commissie  UB (AcUB), zij organiseren diverse evenementen voor het hele dorp. U leest hierover regelmatig wat in de Bron, en uiteraard ook op deze website.

Soos 55 , wat het JUB is voor de jeugd, is Soos 55 voor de oudere dorpsbewoner.

 

Oliebollen actie, elk jaar weer een evenement waar veel vrijwilligers aan mee helpen. voor meer informatie klikt u op de link in de linker kolom. Wilt u ook een steentje bijdragen, dan vindt u daar de nodige informatie.

Voor meer informatie over deze commissie, klikt u op de links in de linker kolom.