Bibliotheek

Bibliotheek in Ugchelens Belang is gesloten vanaf woensdag 30mei.

Tijdens de ALV hebben wij de opdracht van de leden gekregen om de , om niet afspraak, te veranderen naar een betaalde huur vorm, net als alle andere verenigingen ook hebben.

Er zijn een aantal gesprekken geweest waarin we niet tot elkaar konden komen. U kunt het e.e.a. verder lezen in het persbericht:

Persbericht buurtbibliotheek Ugchelen
De buurtbibliotheek voor volwassenen in Ugchelen, gehuisvest in het dorpshuis Ugchelens Belang, wordt met ingang van 30 mei aanstaande gesloten. CODA heeft deze ruimte jarenlang gratis mogen gebruiken. Echter, de Vereniging Ugchelens Belang heeft te maken met krimpende budgetten en wil daarnaast dat alle gebruikers van het gebouw huur betalen. Om die reden is besloten aan CODA een huurvergoeding voor deze ruimte te vragen. CODA hanteert het uitgangspunt dat de buurtbibliotheken worden gefinancierd vanuit partnerschap, dat wil zeggen dat CODA de actuele collecties inkoopt, kennis over die collecties beschikbaar stelt, de online verbinding met de catalogus regelt, gereserveerde boeken bezorgt en de inrichting van de ruimte financiert. De partner stelt de ruimte om niet ter beschikking.
Beide partijen hebben intensief overlegd om tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Vanuit CODA zijn pogingen ondernomen elders in Ugchelen huisvesting te vinden voor deze voorziening voor volwassenen, maar ook dat heeft niet geleid tot een positief resultaat.
Bezoekers van deze locatie kunnen in het vervolg gereserveerde boeken halen en geleende exemplaren terug brengen in de CODA Boekenbus, die een standplaats krijgt vóór het dorpshuis Ugchelens Belang. Voor het lenen van boeken kan men, behalve in de Boekenbus, ook terecht in dok Zuid of één van de andere dependances van CODA. Meer dan de helft van de CODA-leden in Ugchelen maakt al gebruik van andere vestigingen, omdat de collecties daar groter en meer divers zijn. Voor ouderen die niet of minder mobiel zijn, zal CODA de Boeken aan Huis-service inzetten. CODA zoekt hiervoor samenwerking met de Dorpsraad en het Noaberschap.
CODA verwacht met de aanvullende dienstverlening de inwoners van Ugchelen een goed alternatief te kunnen bieden voor het verdwijnen van de buurtbibliotheek uit het dorpshuis Ugchelens Belang. CODA zal haar klanten in Ugchelen separaat benaderen met aanvullende informatie.

De openingstijden van de overige vestigingen van CODA vindt u op
de website www.coda-apeldoorn.nl/informatie/openingstijden