Het ReparatieCafé

Elke 1e en 3e woensdag van de maand, (behalve in juli en augustus) is het ReparatieCafé te vinden in het Dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81. Het ReparatieCafé is open van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt in die periode uw apparaat  of voorwerp aanbieden om het te laten repareren. Biedt u a.u.b. uw apparaat aan vóór 11.30 uur, dan is er nog tijd om er aan te werken.
De eigenaar is verplicht om gedurende de reparatie aanwezig te zijn voor overleg en afstemming.
U kunt dan eventueel van een kop koffie genieten die u in het Dorpshuis kunt kopen.

Het voorwerp wat ter reparatie wordt aangeboden, moet “onder de arm” meegenomen kunnen worden. Dus groot witgoed / bruingoed wordt niet aangepakt. We repareren  ook geen fietsen of kleding.

De reparateurs doen hun werk gratis. Een vrijwillige bijdrage is echter zeer gewenst. Dit hebben wij nodig  om de gemaakte kosten van te betalen en zo het voortbestaan van het ReparatieCafé mogelijk te maken. Voor (nieuwe) onderdelen, indien voorradig, moet u wel betalen.

Belangrijke documenten:
Beleid, visie en doelstellingen van het ReparatieCafé Ugchelen
Beleid, visie en doelstelling ReparatieCafé

Algemene voorwaarden en huisregels voor het ReparatieCafé.
alg-voorwaarden-2016-10-01

Contact:
email: reparatiecafeugchelen@gmail.com
tel: 055-5337700