Het ReparatieCafé

Op 5 oktober 2016 is het eerste ReparatieCafé in Ugchelen gehouden met succes op de 1e en 3e woensdag van de maand.
Na ruim een jaar voorbereiding door de initiatiefgroep was de tijd rijp om aan de slag te gaan. Er is een periode van één jaar afgesproken om na te gaan of er behoefte is aan het ReparatieCafé Ugchelen. En deze behoefte is er zeker. Elke keer komen er verschillende klanten naar het Reparatie Café.

Mensen die willen weten of hun elektrische of elektronische apparaat nog te repareren is kunnen hun apparaat aanbieden. De eigenaar is verplicht om gedurende de reparatie aanwezig te zijn voor overleg en afstemming.
U kunt voor € 1,50 een kop koffie kopen.

Het apparaat moet “onder de arm” meegenomen kunnen worden, dus groot witgoed / bruingoed wordt niet aangepakt. Dat geldt ook voor fietsen en kleding.

De reparateurs doen hun werk gratis, voor nieuwe onderdelen, indien voorradig, moet u wel betalen. Een vrijwillige bijdrage is welkom, dit wordt gebruikt om de huur en de onkosten van te betalen.

Belangrijke documenten:

Beleid, visie en doelstellingen van het ReparatieCafé Ugchelen
Beleid, visie en doelstelling ReparatieCafé

Algemene voorwaarden en huisregels voor het ReparatieCafé.
alg-voorwaarden-2016-10-01

Contact:
email: reparatiecafeugchelen@gmail.com
tel: 055-5337700

Openingstijden in 2018:

Elke 1e en 3e  woensdag  van de maand  10.00 uur – 12.00 uur in UB.
Biedt u a.u.b. uw apparaat aan vóór 11.30 uur, dan is er nog tijd om er aan te werken.

In de maanden juli en augustus is er een zomerstop.