Najaar ALV UB 19 november 19.30 uur

We nodigen onze leden uit voor de (najaars) algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 19 november 2019, aanvang 19.30 uur, in het dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81.

U vindt hier:
De agenda         agenda alv 19 november
Bijlagen agendapunt 3 en 4:
Verslag algemene ledenvergadering van 16 april 2019   Notulen ALV UB 16 april 2019
Verslag algemene ledenvergadering van 7 mei 2019 Notulen ALV UB 7 mei 2019
Bijlagen agendapunt 5
(ter info): Voorstel financiële beheersmaatregelen Voorstel financiële beheersmaatregelen UB
(ter info): Basis checklist kascommissie Vereniging
Ugchelens Belang   Checklist Kascommissie UB
(ter info): Model verslag van de kascommissie   Model verklaring kascommissie UB
Bijlagen agendapunt 6
Begroting 2020     ter inzage op de avond
Toelichting op de begroting 2020
Bijlagen agendapunt 7
Gedeeltelijke statutenwijziging   Gedeeltelijke statutenwijziging Ugchelens Belang
Toelichting: kascommissie in plaats van een accountantsverklaring, de najaarsvergadering mag in november worden gehouden (ipv oktober) en een lid van verdienste heeft ook stemrecht.
Bijlagen agendapunt 8
Huishoudelijk Reglement (HR) Huishoudelijk Reglement – 19 nov 2019
Wijzigingen ten opzichte van huidige HR   Wijzigingen in Huishoudelijk Reglement 16 april 2019

We hopen dat u komt!
Bestuur Vereniging Ugchelens Belang

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen wilt u dan een volmacht afgeven aan een ander lid? (download hier de tekst van de volmacht) Volmacht voor 19 november 2019
Voor de statutenwijziging is het belangrijk dat er voldoende leden stemmen: u kunt ook een email sturen naar secretaris@ugchelensbelang.nl waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met de statutenwijziging. Vermeld wel in deze email uw volledige naam en adres.  

Mocht u vragen hebben n.a.v. de agenda: bel 055-5337700 of email secretaris@ugchelensbelang.nl .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *